Perinnealusten entistämisavustukset haettavana

Museovirasto julistaa haettavaksi perinnealusten entistämisavustukset.
Haku alkaa maanantaina 16.1.2017 kello 8:00 ja päättyy tiistaina 28.2.2017 kello 16:00.

Lisätiedot Museoviraston sivuilta.

***
Museiverket lediganslår det behovsprövade statsunderstöden för reparation och restaurering av traditionsfartyg. Ansökningstiden för statsunderstöden för traditionsfartyg börjar 16.1.2017 kl. 8:00 och slutar 28.2.2017 kl. 16:00.

Mer info från Museiverkets hemsidor.