Suomen kulttuurihistoriallisesti merkittävät laivat nyt verkossa

Suomen Laivahistoriallinen yhdistys on yhteistyössä Museoviraston kanssa toteuttanut tietokannan, joka esittelee Suomen kulttuurihistoriallisesti merkittävät laivat, perinnelaivat ja museolaivat. ”Suomen historialliset alukset” -tietokanta on julkaistu verkossa osoitteessa www.laiva.fi. Alkuvaiheessa tietokannan sisällöstä on julkistettu perinnelaivat.

Tietokanta-hanketta on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tietokanta on Faron sopimuksen suositusten mukainen esimerkki muistiorganisaatioiden ja kulttuuriperintöyhteisöjen yhteistyöstä, jonka tavoitteena on jakaa helposti ymmärrettävää tietoa kulttuuriperinnöstä digitaalisesti.

Vuorovaikutteisesti toimiva tietokanta antaa kaikille laivoista kiinnostuneille mahdollisuuden myös tutkia ja tuottaa uutta tietoa, sekä osallistua keskusteluun laivojen käytöstä ja arvosta kulttuuriperintökohteina.

SLHY:n ylläpitämä tietokanta sisältää maamme kulttuurihistoriallisesti merkittävät alukset. Niihin kuuluu museolaivojen ja Museoviraston perinnealusrekisteriin hyväksyttyjen alusten ohella joukko muita aluksia, jotka täyttävät perinne- tai museoalukselle asetetut kriteerit.

Alkuvaiheessa tietokannan sisällöstä on julkistettu perinnelaivat, joita on 92 kappaletta. Tiedot museoaluksista (68) ja muista arvokkaista aluksista avataan nähtäville kevään aikana. Alusten historiatietoja täydennetään ajan myötä. Palautelomakkeen avulla aluksista voi lähettää lisätietoja.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu alus edustaa Suomen merenkulun, vesillä liikkumisen tai laivanrakennuksen kulttuuriperintöä. Tällainen alus on pääsääntöisesti yli 40-vuotias, se on oman tyyppinsä edustava esimerkki ja se on säilynyt käyttötarkoituksensa mukaisessa asussa. Kriteereihin kuuluu myös se, että aluksen asianmukaisen säilymisen eteen tehdään säännöllistä työtä.

Suomen historialliset alukset -tietokanta on osoitteessa www.laiva.fi.