Fartygshistoriska Föreningen i Finland rf

Den år 1985 grundade föreningen insamlar och bevarar historiska uppgifter och material rörande vattentrafiken i Finland. Området för vårt intresse är finländska fartyg av alla slag och storlekar, på alla vattenområden, samt fartyg byggda i Finland, dessutom rederier, skeppsvarv, samt till vattentrafiken hörande näringar och till statsmakten hörande delar.

Föreningen har genom sina medlemmar en omfattande data- och bildbank gällande finländska fartyg. Föreningens tidning LAIVA utdelas som en medlemsförmån.

Medlemmarna har tillgång till ett av de största sjöfartsbiblioteken i huvudstadsregionen. Vårt bildarkiv innehåller bl.a. Erkki Riimalas stora bildsamling. Bilder och annat sjöfarts-material finnas på nätsidorna Merihistoria.fi (Sjöhistoria.fi), där man också finner nätsidor med sjöfartsnyheter.

Fartygshistoriska Föreningen i Finland (SLHY)

Föreningen är grundad år 1985. Dess ändamål är att insamla och bevara till den finländska vattentrafikens områden hörande historiska kunskap och material, förkovra forskningen och uppbevarandet av sjöhistoriska objekt i Finland samt väcka allmän uppmärksamhet gällande  den finländska fartygs- och sjöhistoria.

SLHY verkar som en förenande länk mellan sjöfartens amatörer, forskare och institutioner i hemlandet och vi upprätthåller kontakter till motsvarande i utlandet.

Området för vårt intresse är finländska fartyg av alla slag och storlekar, samt fartyg byggda i Finland, på alla vattenområden, dessutom rederier, skeppsvarv, samt till vattentrafiken hörande näringar och till statsmakten hörande delar.

LAIVA-tidningen

SLHY har sedan år 2001 publicerat landets största och mångsidigaste tidskrift, speciellt för fartygsintresserade. LAIVA utkommer fyra gånger per år, och den utdelas som en medlemsförmån till medlemmarna i SLHY.

Verksamhetspunkten Naviska

Till våra medlemmars förfogande finns ett av huvudstadsregionens största sjöfartsbibliotek. Verksamhetspunkten Naviskas gedigna utbud av böcker, såväl inhemska som utländska, såväl skön- som facklitteratur, dessutom en stor mängd sjöfartstidningar. Vårt bildarkiv består av bl.a. föreningens grundare, Erkki Riimalas stora bildsamling. Naviska är öppet för medlemmarna den första lördagen varje månad klockan 14-16.

Projekt och samarbete

Föreningen har samarbete med Museiverket samt med de inhemska muséer vilka insamla uppgifter om vårt lands vattentrafik, samt med övriga föreningar som ha samma intresse. Från och med år 2009 har SLHY tillsammans med Museiverket (Traditionsfartygsregistret) kartlagt kulturhistoriska fartyg i Finland. Nätsidorna Merhistoria.fi (Sjöhistoria.fi) på internet innehåller ett verkande bildarkiv, nyheter och en händelsekalender, som SLHY har uppgjort tillsammans med Sjöhistoriska föreningen i Finland och Finlands marinarkeologiska sällskap.

Laiva-tidningen

Fartygshistoriska tidningen Laiva behandlar fartyg, hamnar och skeppsvarv från alla finländska vattenområden: havet och insjöarna

Utom de historiska artiklarna behandlas aktuella symptom och utreds det nuvarande läget för tidigare finländska och finskbyggda fartyg ute i världen.

Tidningen, som genomgående är i fyrfärg, utkommer fyra gånger per år.

I varje nummer:

  • Utförliga artiklar om fartyg, rederier och skeppsvarv
  • Historier om aktuella symptom
  • Förändringar i Finlands handelsflotta, som enda tidning i vårt land
  • Tidigare finländska och finskbyggda fartygs händelser nuförtiden ute i världen
  • Aktuella nyheter om sjöfarten, fartygs- och vattentrafiken samt om skeppsbyggnadsindustrin
  • Presentation av ny fartygs- och sjöfartslitteratur.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.