Ohjeita tietokannan käyttöön

Tietokannassa olevien tietojen tarkoitus on toimia inventointihankkeen ja alusten myöhemmin suoritettavan arvoluokituksen apuvälineenä. Tiedoissa voi esiintyä virheitä ja puutteellisuuksia. Tästä syystä tietokantaa tai sen osia ei pidä julkaista muualla.  Aluksen nimen esiintyminen ei ole osoitus kyseisen aluksen kulttuurihistoriallisesta arvosta. Listan tarkoituksena on saada lisätietoja aluksista, joita voidaan pitää arvokkaina.

 

Kentät

Nimi = laivan nykyinen nimi

Rakennusvuosi = aluksen ensimmäinen tunnettu rakennusvuosi. Huom. Jos alusta on rakennettu uudelleen tai alkuperäinen rakennusvuosi ei ole tiedossa tai on epävarma, kyseiset tiedot löytyvät aluksen kuvailusta.

Alustyyppi = kentässä mainitaan yksinkertaistaen ainoastaan se tyyppi, missä kyseinen alus on ollut (tai on) ammattikäytössä ja jonka suhteen sen perinnearvo määritetään. Tarkemmat tiedot alusten erilaisista käyttötarkoituksista ovat Kuvaus-kentässä.

Käyttövoima = aluksen nykyinen käyttövoima

Pituus = aluksen nykyinen pituus. Tässä kentässä olevat luvut ovat eri lähteistä, ja erilaiset pituuslajeja saattaa siintyä sekaisin (suurin pituus ja mittapituus). Alukset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Tarkemman mittatiedot pyritään esittämään Kuvaus-kentässä.

Nykykäyttö = Ammattikäyttö voi viitata myös muutettuun ammattikäyttöön. Huvikäyttö voi viitata mihin tahansa ei ammattimaiseen yksityiskäyttöön. Arvo ”muu” viittaa tapauksiin, joissa käyttötarkoitusta on vaikea yksilöidä ja se voi viitata myös muutettuun ammattimaiseen käyttöön, jossa alus ei liiku (esim. ravintolatoiminta). HUOM. Tietokannassa määritellyt käyttötarkoitukset ovat ohjeellisia ja perustuvat käytettävissä olleeseen tietoon, mutta niitä ei välttämättä ole tarkistettu omistajilta.

Kuvaus = aluksen historia ja perustiedot. Tietokannassa ei ole tarkoitus esittää alusten täydellisiä historiatietoja. Tiedot on lisätty yleisluontoisesti aluksen tunnistamisen ja yksilöinnin helpottamiseksi. Jos jotakin erityisiä tietoja kaivataan, tästä on maininta kentässä Tietoja kaivataan. Muitakin lisätietoja aluksista otetaan silti mielellään vastaan.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.