Museoviraston avustukset perinnealuksille haettavissa

Museoviraston avustukset laivojen, veneiden ja muiden kulkuvälineiden restaurointiin vuodelle 2021 ovat haettavissa 1.10.–11.11.2020.

Avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos raide-, ilma-, maantie- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin.

Avustuksista päätettäessä etusijalle asetetaan Suomessa rakennetut vähintään 50 vuotta vanhat kulkuvälineet. Ulkomailla rakennetulle kulkuvälineelle voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan. Avustus voidaan myöntää vain sellaiselle kulkuvälineelle, joka on rekisteröity Suomeen tai jonka kotipaikka on Suomessa.

Hakuilmoitus ja lisätiedot:

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulkuvalineet